Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnota zrzeszająca w swoim gronie młode osoby, pragnące łączyć swoją wiarę z codziennością i działać dla dobra innych.

Patroni

KSM Warszawa