Przejdź do treści

Kim jesteśmy?

Maciej Piotrowicz

Prezes Zarządu KSM AW

Mianowany na to stanowisko dekretem kard. Kazimierza Nycza z dn. 23 marca 2023 r.

Franciszek Trębiński

Zastępca Prezesa Zarządu KSM AW

Wakat

Sekretarz Zarządu KSM AW

Maciej Strzelczyk

Członek Delegat na Krajową Radę KSM

Mateusz Gwardys

Skarbnik KSM AW

Ks. Kamil Falkowski

Asystent Diecezjalny KSM AW

Czym dokładnie jest KSM?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnota zrzeszająca w swoim gronie młode osoby, pragnące łączyć swoją wiarę z codziennością i działać dla dobra innych.

Od strony formalnej, KSM w obecnej postaci został utworzony w 1990 roku, dekretem Konferencji Episkopatu Polski. Stowarzyszenie posiada cywilną osobowość prawną i ma zasięg ogólnokrajowy.

W Archidiecezji Warszawskiej KSM nie miał łatwo. Struktury Stowarzyszenia istniały długie lata, jednak specyfika życia młodych w Warszawie utrudniała rozwój wspólnoty. Szczególny wysiłek by to zmienić podejmujemy od roku 2020, kiedy to przyrzeczenia KSM złożyło kilkunastu licealistów i studentów, a wkrótce potem, powołany został Zarząd Diecezjalny.

Podstawowym elementem struktury KSM w diecezji, jest oddział parafialny (lub koło), posiadający własne kierownictwo. Nad wszystkimi oddziałami i kołami na terenie danej diecezji, czuwa Zarząd Diecezjalny wraz z księdzem Asystentem Diecezjalnym. Z kolei Zarządy z poszczególnych diecezji, przy zachowaniu pewnej autonomii, podlegają decyzjom Rady Krajowej KSM i jej Prezydium.

Wiara, jako podstawa i czynnik kształtujący nasze życiowe wybory, nie może pozostać darem, który trzymamy tylko dla siebie. Dlatego też w KSM uważamy, że powinna ona znaleźć w naszych działaniach wobec innych – i dla innych. Tylko te dwa elementy, wiara i działanie, jako nierozłącznie związane ze sobą, mogą stanowić fundament dobrego chrześcijańskiego życia.
Jesteśmy częścią ogólnopolskiego stowarzyszenia, o którym możesz przeczytać: tutaj