Przejdź do treści

Władze

Karol Borawski

Prezes Zarządu

Powołany dekretem nr 180/A/2024 kard. Kazimierza Nycza z dmia 31 stycznia 2024 r.

Mikołaj Jonas

Zastępca Prezesa Zarządu

Wojciech Kułakowski

Członek Zarządu Delegat na Krajową Radę

Antonina Osuchowska

Sekretarz Zarządu

Maria Lizończyk

Zastępca Sekretarza Zarządu

Mateusz Antończyk

Skarbnik Zarządu Diecezjalnego

Matylda Osuchowska

Członek Zarządu Diecezjalnego

Wojciech Jackowicz

Członek Zarządu Diecezjalnego

Ks. Kamil Falkowski

Asystent Diecezjalny KSM AW